Teknik Pembelaan Pada Pencak Silat

Pembelaan adalah usaha untuk menangkis atau mengelak dari serangan lawan. Dalam melakukan gerakan pembelaan kadang harus dengan melakukan gerakan pendahuluan atau gerakan berangkai. Teknik gerakan-gerakan pembelaan dapat berupa 1. Tangkapan, 2. Jatuhan, 3. Lepasan, dan 4. Kuncian.

Keempat teknik pembelaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknik Tangkapan

Tangkapan adalah usaha untuk melakukan pembelaan dengan cara menahan lengan dan kaki lawan. Tangkapan dapat dilanjutkan dengan menjatuhkan dan mengunci lawan. tangkapan dapat dilakukan dengan satu tangan atau dua tangan.

a. Teknik tangkapan satu tangan, terdiri atas:
 • Tangkapan dengan tangan
 • Tangkapan dengan lengan
 • tangkapan dengan ketiap atau kempit
b. Tangkapa dengan menggunakan kedua lengan. Gerakannya terdiri atas:
 • Teknik tangkapan tangan rapat searah
 • Teknik tangkapan rapat berlawanan
 • teknik tangkapan renggang searah
2. teknik Jatuhan

Adalah usaha pembelaan dengan cara menjatuhkan lawan. Ini bisa dilakukan setelah melakukan tangkapan yang dilanjutkan dengan menjatuhkan lawan. Teknik jatuhan dapat dilakukan dengan cara:

a. Menahan tenaga serangan lawan. ini dilakukan searah dengan:
 • Teknik jatuhan dengan tarikan
 • Teknik jatuhan dengan dorongan
b. Mengubah arah serangan lawan. Caranya yaitu:
 • Tarikan 
 • Dorongan
 • Putaran
c. Meniadakan tumpuan badan lawan. Caranya yaitu:
 • Sapuan tegak
 • Sapuan Rebahan
 • Kaitan luar
 • Kaitan belakang
 • Angkatan dalam
 • Angkatan belakang
 • Ungkitan dan tangkisan
3. Teknik Lepasan 

Adalah upaya untuk melepaskan diri dari tangkapan lawan dapat dilakukan dengan cara:
 • Teknik melepaskan sergapan lawan dengan menggunakansatu tangan dapat dilakukan dengan: Putaran, Sentakan, Serangan, Tangkapan balasan.
 • Teknik melepaskan diri dari sergapan lawan dengan menggunakan dua tangan: Balasan, Serangan, Bantuan. 
 • teknik lepasan dengan kaki
 • Teknik lepasan dengan dua kaki
4. teknik Kuncian
Kuncian adalah usaha menguasai lawan dengan tangkapan atau jepitan sehingga membuat musuh tidak berdaya. Kuncian bertujuan untuk:
 • Menahan kemungkinan gerakan lawan
 • Mematikan gerak sendi lawan dengan lipatan