About Me

Nama                     : Nur Taufik
Alamat                   : Ngrangkok-Kandangan - Kediri - Jawa Timur - Indonesia
Pekerjaan               : Guru Penjaskes di SMK Wiyata Mandala Kepung Kediri